Публічна оферта

 ДОГОВІР

продажу квитків на культурно-видовищні заходи

(Публічна оферта ТОВ « ЛОРДС ОФ ЗЭ САУНД»)

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У цьому Договорі продажу квитків на культурно-видовищні заходи на (далі - «Оферта») нижченаведені терміни та визначення використовуються однинi й у множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна і (або) визначення), в наступних значеннях :

1.1. «Агент» - ТОВ «ЛОРДС ОФ ЗЭ САУНД», уповноважена особа, на підставі укладених договорів з Принципалом, що надає послуги з розподілу, бронюванню, оформлення, реалізації та продажу квитків на різні Заходи;

1.2. «Принципал» - юридична особа або приватний підприємець, який доручає Агенту від імені Принципала і / або Організатора за його рахунок надавати послуги з розповсюдження (між наявними у Агента субагентами), бронювання, оформлення та реалізації (безпосередньо Покупцям) Квитків на Заходи, якщо інше прямо не встановлено положеннями цієї Оферти;

1.3. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), що використовує послуги Агента з бронювання та оформлення Квитків на Заходи на умовах дотримання цієї Оферти;

1.4. «Оферта» - Публічна оферта на реалізацію Квитків на культурно-видовищні Заходи (Публічна оферта ТОВ «ЛОРДС ОФ ЗЭ САУНД»), опублікована в мережі Інтернет: http: //kvytky.com і (або) доступна за вимогою Покупця в Точках продажіу Квитків;

1.5. «Ануляція» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним внесенням їх у вільний продаж в Системі. Замовлення, неоплачене в Період дії Броні, анулюється автоматично після закінчення Періоду дії Броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті);

1.6. «Квиток» - документ, створений з використанням автоматизованої системи Агента на бланку ТОВ «ЛОРДС ОФ ЗЭ САУНД», що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, що містить всю необхідну інформацію про найменування, дату, час, місце проведення Заходу, виділеному Покупцеві місці на Заході (секторі, ряді та інше, а так само засвідчує право проходу на Захід), вартості послуги відвідування Заходу, суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру;

1.7. «Електронний Квиток» - документ, що формується з використанням автоматизованої системи Агента на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, прізвище та ім'я отримувача послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділеному Покупцеві місці (секторі, ряді та інше, а так само засвідчує право проходу на Захід), вартості послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та/або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в точці/точках продажу місця проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цієї Оферти;

1.8. «Бронь» - сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем;

1.9. «Період дії броні» - період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього періоду дії Броні;

1.10. «Замовлення» - один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи і об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером;

1.11. «Захід» - культурно-видовищний захід, в тому числі театральна вистава, циркова вистава, концерт в залі, клубі або на відкритому майданчику, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки по пред'явленню спеціального документа - Квитка та/або Електронного Квитка;

1.12. «Організатор Заходу» - юридична особа або приватний підприємець, який має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів;

1.13. «Одержувач Квитка» - фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний Покупцем Квиток, а також володіє правом провести обмін Електронного квитка на Квиток відповідно до умов цієї Оферти;

1.14. «Сервісний збір» - сума коштів, що сплачується Покупцем на користь Агента при придбанні Квитка, з метою покриття (компенсації) витрат Агента, що виникають при наданні їм послуг по організації продажу Квитків, включаючи, але не обмежуючись, технiчним забезпеченням продажу Квитків, підтримкою інфраструктури Агента, забезпеченням безпеки інформації, проведенням фінансових операцій платіжними картами Visa і Master Card, наданням інформації Покупцеві, обробкою Замовлень. Величина Сервісного збору для кожного квитка визначається Агентом за угодою з Принципалом або Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальної вартості Квитка або фіксованої суми;

1.15. «Система» - автоматизована інформаційна система kvytky.com - програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків і складається з web-порталу kvytky.com, і внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (в тому числі Електронним Квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (в тому числі Електронного Квитка) та випуску Квитка (в тому числі Електронного квитка) збереження унiкальних серії і номера Квитка (в тому числі Електронного Квитка);

1.16. «Субагент» - юридична особа, приватний підприємець, або фізична особа, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу Квитків на різні Заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не сказано в договорі між Агентом і Субагентом.

1.17. «Точка продажу» - офіс продажу Квитків, в тому числі той, що належить Агенту, каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків як Агента, так і субагентiв, а також офіси продажу Квитків, що належать субагентам і партнерам Агента;

1.7. «Номінальна ціна Квитка» - ціна Квитка, встановлена ​​Принципалом для всіх Покупців;

1.18. «Додаткові послуги» - це послуги, які не входять до Сервісного збору, але які Агент може додатково надати Покупцеві за додаткову плату, розмір якої визначається Агентом самостійно;

1.19. «Сертифікат» - документ, який підлягає обміну на Квиток;

1.20. «Доставка» - комплексна послуга Агента, по переміщенню, перевезенню та адресної доставки Квитків до Одержувача, що супроводжується інформуванням Замовника і відповідальністю за збереження вiдправлення.

 

Стаття 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНІЯ

2.1. Дана Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі Електронних Квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту оферти). Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на запропонованих у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, в тому числі Електронних Квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов і оплати Квитка. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки можливий лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. З метою придбання Квитків у Агента юридичні особи здійснюють їх оплату за угодою з Агентом будь-якими не забороненими законодавством України способами. У цьому випадку діють Правила цієї Оферти, якщо інше прямо не встановлено у відповідному договорі між Агентом і юридичною особою.

2.5. При придбанні Квитків у Агента юридичною особою оплата квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента на підставі рахунку, що виставляється Агентом.

2.6. Агент має право в будь-який час вносити зміни в цієї Оферти, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються і доводяться до загального відома за допомогою опубліковання в мережі Інтернет kvytky.com і (або) в Точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт оферти з урахуванням внесених змiн.

2.7. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт kvytky.com, так і в Точках продажу, і не залежать від форми оплати.

2.8. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця в разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правіл.

2.9. Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.

 

Стаття 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу, реалізації та доставки (останнє за додаткову плату, що стягується крім Сервісного збору) Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту - Послуги).

3.2. Відповідальним за якість наданих Послуг перед Покупцем є Агент.

3.3. Агент не несе відповідальності за дії Принципала та/або Організатора Заходу, та/або третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені та/або від імені Принципала або Організатора Заходу, в тому числі в зв'язку з реалізацією такими особами Квитків, так само як і за організацію, факт проведення і зміст Заходу.

3.4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Агенту та/або Субагентам своїх персональних даних, а так само персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (в разі надання послуг з доставки Квитків) та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець надає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених Офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, Квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних - безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є добровільно наданi їм і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені і згодні з Офертою.

 

Стаття 4. ПРАВИЛА АКЦЕПТА

4.1 Ця Оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Агентом з купівлі-продажу Квитків. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення Покупцем дій, зазначених у п.4.3 цієї Оферти (акцепт оферти).

 4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязi.

4.3. Акцепт Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій: а) звернення до Точки продажу та/або звернення до Інтернет-сайту Агента та/або субагентiв, та/або дзвінок до Агента та/або субагентiв;

 б) вибір конкретного Заходу та категорії квитка  з наявних на момент звернення Покупця;

 в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;

г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прiзвища та імені Одержувача Електронного квитка, і за умови оформлення доставки Квитка/ів - адреси та часу доставки.

4.4. Здiйснення будь-яких дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов Оферти без будь-яких вилучень та (або) обмежень і прирiвнюється до укладання письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

4.5. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Квитка або Електронного квитка, здiйснює оплату Замовлення відповідно до обраного Покупцем способом придбання і відповідного такому способу придбання способу оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.6. Оплативши послугу Замовлення Покупець або отримує Квиток самостійно в Точках продажу або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний Квиток, або здійснює запис Електронного квитка в пам'ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

 

Стаття 5. ПОРЯДОК ЗДIЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖIВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про яких знаходиться на сайті Агента та/або субагентiв, в Точках продажу та/або повідомляється Агентом в телефонному режимi.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента або в його касу, або касу його офіційних представників (в тому числі субагентiв).

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Агента та/або субагентiв і Точках продажу Агента та/або субагентiв Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не береться, а Замовлення анулюється при порушенні Покупцем умов платежу, встановлених законодавством Украіни.

5.4. Електронний Квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента і оплаті Замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про якi надана на Інтернет-сайті Агента.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п.5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначені у Квитку умовах.

5.6. При несплаті або при частковiй оплатi Замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданими та анулюється.

 

Стаття 6. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ

6.1. Кошти, що надійшли Агенту в якості оплати Квитка/Електронного Квитка, підлягають поверненню Покупцю тільки в разі відміни/заміни/перенесення Заходу і при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала/Організатора Заходу, в якому вказуються умови (термін, час, місце) і порядок повернення Квитків. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення Квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента. У разі, якщо повернення грошових коштів Покупцям за скасованим, заміненим або перенесеним Заходом за Квитками, придбаними у Агента, здійснюється в касах Принципала та/або Організатора, згідно з офіційним листом Принципала і (або) Організатора, Покупець не має права пред'являти претензії до Агента . За заміненим або перенесеним Заходам, якщо Покупець не згоден на заміну/перенесення, йому повертаються кошти в день Заходу в касах Принципала та/або Організатора Заходу, згідно з офіційним листом Принципала і (або) Організатора, якщо інше не вказано в офіційному листі Принципала і (або) Організатора. Покупець не має права пред'являти претензії до Агента.

6.2. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажу або на Інтернет-сайті Агента і Субагентів, якщо дане місце повернення зазначено в офіційному листі Принципала / Організатора Заходу згідно з пунктом 6.1. даної Оферти.

6.3. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов'язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного Квитка.

6.4. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки завжди проводиться за вирахуванням Сервісного збору Агента і вартості доставки замовлених і оплачених Покупцем Квитка/ів (якщо доставка була замовлена ​​і оплачена Покупцем).

6.5. Агент не здійснює повернення коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованої будь-яким штучним способом інформацією.

6.6. Повернення грошових коштів, внесених Покупцем в якості оплати Номінальною ціни квитка, в зв'язку з тим, що Агент при реалізації квитків на Заходи діє від імені і за рахунок Принципала, здійснюється Принципалом самостійно або особою, ним зазначеним, на умовах, встановлених цією статтею.

6.7 . Агент зобов'язується на вимогу Покупця надати йому інформацію про особу, відповідальну за повернення Номінальної вартостi Квитка. У разі якщо зазначена особа Агенту невідома, він зобов'язаний на вимогу Покупця направити Принципалу відповідне звернення з вимогою вказати відповідальну особу за повернення Номінальної ціни Квитка. У розумний термін після отримання відповіді від Принципала, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) робочих днів з зазначеного моменту Агент зобов'язаний надати копію відповіді Принципала Покупцеві (в разі отримання відповіді). Положення цього пункту не впливають на права Покупця самостійно звернутися до Принципалу за роз'ясненням.

6.8. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення Номінальної вартостi квитка до нього доведені в повному обсязі, йому відомі та зрозумiлi.

 

Стаття 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Rвитків на Заходи та розміри Сервісного збору, вартості Додаткових послуг у інших офіційних операторів з продажу Квиткiв при ухваленні рішення про придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категоріях Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка Агенту та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента.

7.1.3. Обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайті та/або Точках Продажу Агента. При цьому, Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом оплати.

7.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними на сайтi.

7.1.5. За власним вибором купувати Квиток або Електронний квиток на Захід, якщо можливість придбання Електронного квитка на такий Захід допускається Принципалом та (або) Організатором Заходу і вказана Агентом на Сайті Агента.

7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Агента до моменту здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова спричинить за собою припинення перед Покупцем всіх обов'язків Агента.

7.2. Покупець зобов'язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків і умовами цієї Оферти та прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Покупця. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Агента Замовлення, оскiльки сам не переконався в його коректності під час здійснення оформлення. Покупець несе відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він придбає Квитки.

7.2.3. Оплатити в повному обсязі вартість оформленого Замовлення, в тому числі Послуг Агента.

7.2.4. У разі придбання Квитка за допомогою Інтернет-сайту Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися до Точки Продажу Агента не пізніше дати проведення Заходу для отримання Квитка. У момент звернення для отримання Квитка Покупець повинен повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред'явити документ, що засвідчує особу Покупця або Одержувача Квитка. Пред'явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. У випадку, якщо Покупець або Одержувач Квитка не здiйснив своєчасно обмін Електронного Квитка на Квиток з причин, не залежних від Агента, Агент визнається таким, що належно виконав свої зобов'язання, передбачені цією Офертою. Покупець не має права пред'являти претензії до Агента в разі не отримання Квитка до дати проведення Заходу з причин, не залежних від Агента.

7.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-якої шкоди Агенту, Принципалу, Організатору, іншим Покупцям.

7.2.6. У разі виникнення будь-яких проблем з відвідуванням та/або перебуванням на Заході, Покупець зобов'язаний протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту початку Заходу звернутися до Агента по вказаними на сайті Агента засобам зв'язку із зазначенням і описом проблем, що виникли.

7.3 . Агент має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення /оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Офертi.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти Оферту на викладених в ній умовах, відмовити Покупцеві в продажу йому Квитка і наданні Послуг.

7.3.3. У будь-який час проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, в тому числі Інтернет-сайту, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.5. Включати до вартостi Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків cплачується окремо.

7.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати Квитка або Електронного Квитка перед тим, як зробити продаж і видачу Квитка.

7.3.7. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії Броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлене для повторної оплати, крім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

7.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти Агент може відмовити йому в подальшому в наданні послуг.

7.3.9. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець здiйснює з'єднання з Агентом (його офіційним представником).

7.3.10. Додавати до вартості Замовлення Rвитків додаткову плату за Додаткові послуги які включають, але не обмежуються:

 - за персональну обробку Замовлення оператором при оформленні Замовлення Rвитків через контакт-центр (телефон, он-лайн чат, e-mail);

- за формування повідомлення з вкладеними електронними Квитками і відправку його по електронній пошті Покупцеві;

- за бронювання Квитків з гарантією їх доступності для викупу в касі Агента протягом обумовленого при оформленні замовлення часу;

- за друк Квитків для формування замовлення з доставкою кур'єром; -

 за друк Квитків у касі Агента;

 - за оформлення Замовлення з оплатою через платіжні термінали;

- за прийом і інкасацію готівкових коштів при оформленні Замовлення з оплатою кур'єру при отриманні квитків;

- за оформлення, обробку та документальний супровід замовлень Квитків з оплатою за рахунком-фактурою ;

 - за оформлення та персональну обробку контакт-центром колективних замовлень Квитків (кількість Квитків в одному замовленні перевищує встановлений для Заходу максимум);

- та інші послуги.

Розмiр вартості Додаткових послуг визначається Агентом самостiйно.

7.4. Агент зобов'язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захiд.

7.4.2. Надати Покупцеві інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті Агента kvytky.com і надає в Точках продажу.

7.4.3. Надати Покупцеві необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Квитки у разі скасування/заміни/перенесення Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала та/або Організатора Заходу.

7.4.4. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до послуг, які надаються Агентом.

7.4.5. Не передавати персональні дані Покупця третім особам для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлених Замовлень, і не використовувати їх в інших целях.

 

Стаття 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРIН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації і здійснення взаємодії між Принципалом (та/або Організатором) і Покупцем з метою продажу Квитка.

8.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

8.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданих їм своїх особистих данних.

8.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння їм інформації про порядок оформлення /оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.7. Агент не несе відповідальності за працездатність та (або) захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до веб-сайту Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного Квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.8. Всі претензії або позови, пов'язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

8.9. Агент не несе відповідальність за перенесення, заміну або скасування Заходу. Агент не є зобов'язаною особою, а так само стороною за угодою, укладеною між Принципалом і Покупцем, у зв'язку з придбанням останнім Квитка.

8.10. У разі пред'явлення Покупцем будь-яких вимог щодо будь-яких проблем, пов'язаних з відвідуванням та/або перебуванням на Заході з порушенням терміну зазначеному в п.7.2.6.  Оферти, дані вимоги не підлягають задоволенню.

 

Стаття 9. ОБМЕЖЕННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI

9.1. В жодному разі Агент, його співробітники, директора, засновники, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу Квитка або отримання Послуг, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи упущену вигоду.

9.2. Всі претензії в зв'язку з договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії Агентом не розглядаються.

 

Стаття 10. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА

10.1. При придбанні Електронного Квитка Покупець в будь-якому випадку зобов'язується повідомити адресу електронної пошти, номер телефону, а також вказати  прізвище та ім'я отримувача Квитка (в окремий випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Принципала та/або Організатора) . У разі ненадання такої інформації (адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача квитка, паспортні дані), а так само в разі надання неправдивої або недійсної інформації, Агент має право відмовити Покупцеві в придбанні Електронного Квитка.

10.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він в повній мірі несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.

10.3. Електронний Квиток направляється Покупцю на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного Квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

10.4. Покупець зобов'язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного Квитка. При здійсненні друку Електронного Квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного Квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленого цим пунктом, Покупець в повній мірі несе відповідальність за подібні дії (бездіяльность), в тому числі в разі відмови Принципалом /Організатором Заходу в проході на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, в разі порушення умов цього пункту, в зв'язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов'язаних з проведенням Заходу.

10.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Принципалом та/або Організатором Заходу і на це вказано Агентом в момент оформлення Електронного Квитка на Інтернет-сайті Агента, при проході на Захід пред'явити Електронний Квиток, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що таке пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

10.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження і захист Електронного Квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного Квитка доступ на Захід буде відкритий по тому Квитку, який був пред'явлений першим.

10.7. Власник Електронного Квитка, чиї персональні дані зафіксовані в Електронному Квитку (Покупець або Одержувач Квитка), за погодженням з Агентом має право звернутися до Точки Продажу Агента до проведення Заходу для отримання Квитка (замість Електронного Квитка) на підставі документа, що посвідчує особу. У разі обміну Покупцем / Одержувачем Квитка Електронного Квитка на Квиток до дати або в день проведення Заходу, Покупець/Одержувач Квитка втрачає право здійснити прохід на Захід по Електронному Квитку. В такому випадку прохід на Захід здійснюватиметься тільки по Квитку.

 

Стаття 11. ДОСТАВКА КВИТКIВ

11.1. Передача Квитків Покупцеві здійснюється наступними способами на вибір Покупця:

 - на електронну пошту покупця Агентом відправляється лист, додатоком до якого знаходиться бланк Електронного Квитка з унікальним штрих-кодом, який необхідно роздрукувати. Зазначений бланк Квитка дає право Покупцю на відвідування обраного Заходу і пред'являється на вході;

- доставка Квитка кур'єрською службою за додаткову оплату такої послуги.

 

 Стаття 12. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

12.1 Ануляція замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

- відмова Покупця від оформлення замовлення;

- відсутність оплати протягом 20 хвилин після оформлення замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;

 - відсутність оплати протягом 24 годин після оформлення замовлення за умови, що оплата повинна бути проведена у кассi;

- при замовленні кур'єрської доставки кур'єр не зміг здійснити передачу Квитків Покупцеві в зв'язку з його відсутністю за вказаною адресою.

 

Стаття 13. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРIВ

13.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, якi пред'являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія, що надiйшла, розглядається Агентом в термін не більше 10 (десяти) календарних днiв.

13.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

Стаття 14. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

14.1.Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.